Portretschilderijen
kennismakingspagina
Stripsverzameling
kennismakingspagina
contactpagina
linkpagina
Stripsverzameling
Cartoonverzameling
Nieuws
Cartoonverzameling
contactpagina
linkpagina
Nieuws

Illustraties
Illustraties

Daarnaast schilder ik 'gewone', aansprekende portretten. Dus in een natuurlijke pose met een daarbij behorende belichting. De gelijkenis, in een typerende houding moet treffend zijn zonder dat het foto-achtig wordt. Ik werk met olieverf in een enigszins impressionistische stijl met een daarbij behorende verfbehandeling. zie voor meer info: kinderportretteninolieverf.nl

  

Als plaatjesmaker- een gangbare aanduiding van een cartoonist- probeer ik de inhoud van de tekst van een publicatie zoveel mogelijk te verduidelijken, te versterken en  eventueel aan te vullen. Via cartoons en strips probeer ik in tekst en/of beeld te reageren op een bepaalde situatie. Dat kan soms door overdrijving, door het verhaal van een heel andere, vaak onverwachte kant te belichten of het in beeld brengen van een letterlijke opvatting van een tekst.

  

klik op een plaatje om te vergroten en te verkleinen