">
linkpagina
Stripsverzameling
Cartoonverzameling
linkpagina
kennismakingspagina
Stripsverzameling
Cartoonverzameling
Illustratieskennismakingspagina
Nieuws
Nieuws
Illustraties

voor informatie over mijn werk of website, mail naar:

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt via internet, door middel van druk, fotocopy, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hans Huisjes © 2011

hanshuisjes@comic.com