Comicstrips
Stark&Hunze

Comicstrips

hans huisjes

Op deze pagina een actuele strip over het Koningslied, waarvoor iedereen in de afgelopen tijd tekstmateriaal kon aandragen. Ook de vrienden Steven Stark & Harro Hunze uit de Groningse stadswijken Starkenborgh en Hunze hebben zich op het Koningslied gestort. Helaas is hun bijdrage niet opgenomen in de uiteindelijke versie. Het is dan ook niet verwonderlijk dat dit eindproduct niet bepaald enthousiast ontvangen is...